HuisAcademie van Stichting Scala College & Coenecoop College

Over de HuisAcademie

header image

Samen leren met impact

De HuisAcademie werkt vanuit de visie van de Stichting Scala College & Coenecoop College. In onze visie vindt leren plaats in interactie tussen mensen en in relatie met de omgeving. 

Daarbij zetten wij ons in voor:

 • keuzemogelijkheden voor iedereen;
 • brede en duurzame kennisoverdracht;
 • het geven en nemen van ruimte en verantwoordelijkheid;
 • bekwame medewerkers die werken vanuit passie en betrokkenheid;
 • gezonde scholen in alle opzichten.

Op het Scala College en Coenecoop College is het vanzelfsprekend dat iedereen leert. Leren dat altijd een context heeft: je leert iets, je leert iets van iemand, je leert zelf en je leert met een reden (het waartoe). We vormen met elkaar een lerende organisatie.

De uitgangspunten:

 1. De HuisAcademie draagt bij aan de ontwikkeling van leerlingen.
 2. Medewerkers zijn eigenaar van hun eigen leerproces en hebben daar zeggenschap over.
 3. De HuisAcademie is vooral gericht op samen leren en leren in relatie tot de ander (leerling, collega). 
 4. De HuisAcademie is (indirect of direct) gericht op praktisch handelen in de (les)praktijk.
 5. Professioneel leren vindt plaats in een cultuur van vertrouwen.
 6. Het formeel professioneel leren heeft perspectief door gekoppeld te worden aan het loopbaanperspectief van de medewerker.
 7. De HuisAcademie maakt gebruikt van verschillende netwerken.