HuisAcademie van Stichting Scala College & Coenecoop College

Vakdidactiek

Bij vakdidactiek worden activiteiten georganiseerd die te hebben met specifieke vakdidactiek en taal en rekenen.

Activiteiten

Dinsdag 5 mrt
15:00 - 17:00
Gezamenlijk sectiemoment Collega's van zowel het Coenecoop College als het Scala College ontmoeten elkaar op sectieniveau. Het doel van dit moment is om kennis met elkaar te delen en van elkaar te leren.