HuisAcademie van Stichting Scala College & Coenecoop College

Vakdidactiek

Bij vakdidactiek worden activiteiten georganiseerd die te hebben met specifieke vakdidactiek en taal en rekenen.

Activiteiten