HuisAcademie van Stichting Scala College & Coenecoop College

Ontwikkelen van onderwijs

In deze themalijn gaat het om het ontwerpen en bijstellen van onderwijsinhoud dat de eigen klaspraktijk overstijgt zoals bijvoorbeeld het ontwikkelen van een nieuw vak, een thema zoals burgerschap, leerlijnen, lessenseries of het vormgeven van een nieuwe aanpak zoals onderwijs op maat. Onder deze themalijn valt ook onderzoek.

Activiteiten